Kontakt

(+372) 5514704, 58079045
Info ja broneerimine
iga päev 9:00 - 21:00

Massaažisalong

MassaažiMaailm

Teie Tervis & Ilu

EE RU EN

Esileht →Koolitused


ÕPPEKORRALDUSE ALUSED

Massaažimaailm OÜ poolt asutatud Massaažimaailma Koolituskeskus tegeleb täiskasvanute koolitustega, Täiskasvanute koolituse seaduse mõistes – täienduskoolitusega.

Massaažimaailma Koolituskeskus pakub laias valikus koolitusi massaažiteenuste valdkonnas. Koolituskeskus asub Narva-Jõesuus. Kursused toimuvad reeglina grupikoolitusena aastaringselt vastavalt nõudlusele. Kursus avatakse juhul, kui kursusele on registreerunud kehtestatud minimaalne arv osalejaid, üldjuhul mitte vähem kui 2 osalejat. Kursuste mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides. Üks akadeemiline tund on 45 minutit.

Õppe sihtgrupp

Kõik massaažiteenuste valdkonnast huvitatud. Täiendusõppe sihtgrupi, õpingute alustamiseks vajalikud nõuded, kursuse sisu ja kestus määratakse õppekavas.

Õppe alustamise tingimused

Vähemalt keskharidus.

Registreerimine

Telefonil (+372) 5514704, kooli kodulehel Kontakt rubriigis või e-postiga aadressil info@massaazimaailm.ee.

Täienduskoolituse eest õppetasu maksmise, sellest vabastamise ja selle tagastamise tingimused ja kord.

Kursused on tasulised. Pärast registreerumist kursuslane saab kursuse eest tasumise arve ja teeb Massaažimaailma OÜ väljastatud arve alusel ettemaksu panka arvele endale kohta broneerimiseks.

Kursusest loobumisest tuleb anda teada kirjalikult e-maili teel (info@massaazimaailm.ee) vähemalt ühe tööpäeva enne kursuse ametlikku algust. Juhul, kui registreerunu loobub kursusest ühe tööpäeva enne kursuse ametlikku algust, tagastab kool kursuse ettemaksu (kirjaliku avalduse alusel). Kui kursus on juba alanud, kursuse tasu, sh ettemaksu, ei tagastata. Samuti ei tagastata kursuse tasu kursuse katkestamise korral õppija soovil. Koolituskeskusel on õigus teha kursuste plaanis muudatusi. Kursuse ära jäämisel teavitatakse registreerunuid sellest viivitamatult. Sel juhul tagastatakse tasutud kursuse tasu, sh ettemaks täies ulatuses (kirjaliku avalduse alusel).

Õppekeskkond

Auditoorne töö, praktiline õpe koolikeskkonnas ja iseseisev töö. Õppekeskkond vastab töötervishoiu ja –ohutuse nõuetele.

Väljundid

On antud iga õppekava juures.

Hindamismeetodid

On antud iga õppekava juures.

Kursuse läbimisel väljastatav document

Tunnistus või tõend. Tunnistus väljastatakse, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud. Tõend - kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales alla 75% õppetundidest.

KOOLITUSTE PLAAN


Kursus Toimumisaeg Koolitaja Õppe maht ak.t. Hind Õppekeel
Jalalabade massaazi kursus 31.08.2018-5.09.2018 Antonina Fjodorova 30 tundi
auditoorset tööd
250 Vene
Klassikalise massaaži baaskursus Kohtla-Järve 06.05.2019-31.07.2019 Antonina Fjodorova 400 tundi, millest 300 on auditoorse ja praktikalise töö tunnid 2500 Vene
Aromiteraapia ja aroomimassaaži kursus 18.07.2018-09.08.2018 Antonina Fjodorova 30 tundi auditoorset tööd 220 Vene
Klassikalise massaaži algkursus 03.12.2018-15.12.2018 Antonina Fjodorova 50 tundi (40 tundi auditoorset tööd ja 10 tundi praktikat koolikeskkonnas) 250 Vene
Klassikalise massaaži kursus edasijõudnutele 21.08.2018-29.08.2018 Antonina Fjodorova 13:00-18:00
40 tundi auditoorset tööd
250 Vene
Kupumassaaži kursus 14.06.2018-22.06.2018 Antonina Fjodorova 10 tundi (8 tundi auditoorset tööd ja 2 tundi praktikat koolikeskkonnas) 96 Vene
Meemassaaži kursus 15.06.2018-22.06.2018 Antonina Fjodorova 10 tundi (8 tundi auditoorset tööd ja 2 tundi praktikat koolikeskkonnas) 85 Vene
Lümfimassaaži kursus 21.05.2018-28.05.2018 Antonina Fjodorova 50 tundi (40 tundi auditoorset tööd ja 10 tundi praktikat koolikeskkonnas) 250 Vene
Tselluliidimassaaži kursus 18.06.2018-25.06.2018 Antonina Fjodorova 20 tundi auditoorset tööd 150 Vene
Kosmeetilise näomassaaži kursus 27.04.2019-18.05.2019 Antonina Fjodorova 32 tundi auditoorset tööd 200 Vene
Spordimassaaži algkursus 18.12.2017-22.12.2017 Antonina Fjodorova 40 tundi auditoorset tööd 200 Vene

Registreerimine

Telefonil (+372) 5514704, kooli kodulehel Kontakt rubriigis või e-postiga aadressil info@massaazimaailm.ee.

KOOLITAJAD